25. 6. 2024
Domů » Zodpovídáte ve firmě za realizaci školení BOZP a PO? E-learning přináší zcela nové možnosti

Zodpovídáte ve firmě za realizaci školení BOZP a PO? E-learning přináší zcela nové možnosti

Firmy se zaměstnanci mají v České republice více zákonem daných povinností než podnikatelé, kteří se spoléhají pouze na sebe. Pokud při svém podnikání zaměstnáváte lidi, měli byste vědět, co vše musíte zajistit a jaká pravidla je třeba dodržet. Opomenutí se rozhodně nevyplatí – za neplnění povinností hrozí sankce, jejichž výše často není zanedbatelná.

Víte, kdy je nutné zajistit školení BOZP a PO nebo školení řidičů?

K tomu, abyste před státem obstáli s čistým štítem, rozhodně nestačí jen řádně odvádět daně a předkládat úřadům ve stanovených termínech patřičná podání od daňového přiznání a přehledů odvodů až po dokumenty požadované u některých specifických forem či oborů podnikání. Pracovníkům jste povinni zajistit odpovídající podmínky, bezpečné prostředí i potřebné pracovní podmínky. V žádném případě byste také neměli opomíjet pravidelná školení bezpečnosti práce a požární ochrany či školení řidičů. Problematiku upravuje § 103 odst. 2 zákoníku práce. Zajistit školení jste podle něj povinni jak při nástupu pracovníků, tak i při přeřazení zaměstnance na jinou práci. Při nedodržení navíc kromě sankcí hrozí i škody na majetku či zdraví.

Online školení obeznámí vaše zaměstnance s problematikou BOZP a PO. Navíc je bude bavit

Organizování školení přímo v rámci vaší firmy vám zabere čas, navíc pro něj musíte vyčlenit odpovídající prostory. Takové řešení proto nemusí být ideální ani v případě, kdy samotnou realizaci školení svěříte externímu specialistovi na danou problematiku. Naštěstí tu však jsou i jiné možnosti. Pokud se nechcete zatěžovat řešením záležitostí, které přímo nesouvisejí s oborem podnikání vaší firmy, můžete se spolehnout na moderní a praktické řešení. K online školení stačí zaměstnancům počítač s připojením k internetu. Skvělou volbou je platforma INSTRUCTOR s přehledným prostředím, intuitivním ovládáním a nepřetržitou podporou lektora.

E-learning lze využít pro školení řidičů a kurzy první pomoci

E-learning je trendem dnešní doby a jeho význam ještě podtrhla pandemie koronaviru, která nutí k omezování sociálních kontaktů na minimum. Využít ho navíc můžete i pro školení řidičů online bez ohledu na to, zda se jedná o řidiče „referenta“, tedy pracovníka, který na pracovních cestách využívá k přepravě služební, případně i soukromý vůz, nebo řidiče z povolání, jenž má řízení vozidla uvedeno přímo jako náplň práce ve smlouvě. Stejně snadno lze prostřednictvím e-learningu realizovat i kurzy první pomoci, ve kterých jsou účastníci kurzu seznámeni s laickými postupy pomoci při úrazech a nehodách. Nechybí ani interaktivní řešení modelových situací, které pomáhá osvojit si jednotlivé postupy.

Jak se vám článek líbil?
Tvorba webových stránek: Webklient