25. 6. 2024
Domů » Kontrola BOZP se vás týká i v pronajatých kancelářích

Kontrola BOZP se vás týká i v pronajatých kancelářích

Máte kanceláře v pronajatých prostorách? Ani to vás nezbavuje povinnosti své zaměstnance školit v oblasti BOZP, a současně musíte zajistit na pracovišti bezpečnost a ochranu zdraví i reálně. Dokonce nejen pro své zaměstnance, dohodáře či brigádníky, ale i pro návštěvy. Jak to, že za tuto oblast neodpovídá majitel budovy či pronajímatel?

I v pronajatých prostorách hrozí kontrola BOZP a musíme být na ni správně připraveni. Podle zákona je každá právnická i podnikající fyzická osoba povinna zajišťovat požární ochranu v prostorách, kde dochází k provozování činnosti. Jestliže jde o pronajatý objekt, zodpovídá firma jako nájemce za pronajaté prostory, za společné prostory pak nadále majitel objektu, případně jeho provozovatel. Nezodpovídáme tedy například za společné chodby, jiné společně využívané místnosti, výtahy ani garáže. Za prostory, které využíváme výhradně jako nájemci, zodpovídáme.

Chcete se některé konkrétní odpovědnosti z hlediska BOZP nebo PO zprostit? Jde to, ale výhradně na základě úpravy nájemné smlouvy. V té je možné plněním některých úkolů pověřit přímo pronajímatele objektu. Je dobré si pohlídat, kdo podle smlouvy odpovídá například za revizi hasicích přístrojů v pronajatých prostorách, či třeba za revizi elektrických rozvodů. Plnění povinností z hlediska BOZP a PO lze upravit již zmíněnou nájemní smlouvou. Tu pak akceptuje i případná kontrola BOZP.

Povinnost školit v oblasti BOZP a PO vám jako zaměstnavateli zůstane

Nevíte, jak na to? Školení BOZP a PO dnes jde zvládat zcela snadno bez toho, abyste na jejich organizaci potřebovali vlastní specialisty v personálním oddělení. Stále více firem využívá vzdělávání online. Lze jej použít i pro zákonná školení.

Společnost PREVENT nabízí online školení BOZP a PO, ale i zákonné školení řidičů (z povolání i referentů), na své platformě INSTRUCTOR. Školení jsou kompletně obsahově připravena a pro firmy znamenají možnost snadno a levně plnit své zákonné povinnosti. Pro zaměstnance není nutné organizovat žádná školení, ani je na ně posílat mimo firmu. Veškeré materiály jsou interaktivní, s lektorskou podporou, a zaměstnance baví. Jako zaměstnavatelé z nich získáváme potřebné výstupy pro připadnou kontrolu BOZP.

Vzdělávejte zaměstnance e-learningem

Platforma nabízí i další kurzy a školení. Ty hotové je možné rovněž upravit podle potřeb konkrétní firmy, nebo využít platformu pro nahrání kurzů vlastních. E-learning tak jde v kterékoliv firmě rozjet naplno a využít jej pro zákonná i firemní školení, ale taktéž pro vzdělávání jako formu benefitu pro zaměstnance. Pro větší firmy je pak k dispozici platforma EDUNIO. Ta umožňuje dostat e-learning ve firmách ještě na vyšší úroveň a spravovat prostřednictvím zmíněné platformy kompletně firemní školení a vzdělávání zaměstnanců i v rámci velkých korporací.

Jak se vám článek líbil?
Tvorba webových stránek: Webklient