25. 6. 2024
Domů » Nesporný rozvod manželství: Co vás čeká?

Nesporný rozvod manželství: Co vás čeká?

I přesto, že si během sňatku manželé slibují věčnou lásku, může nastat situace, jejímž jediným řešením je rozvod. Co vás čeká v případě nesporného rozvodu a jak se na něj připravit? To se dozvíte v článku AK Olomouc.

Co je nesporný rozvod?

Jednodušším způsobem rozvodu je situace, při níž proběhne rozvod dohodou. Jedná se o finančně méně nákladný a zároveň rychlejší způsob rozvodu. V případě nesporného rozvodu s rozvodem manželství oba manželé souhlasí, tedy shodnou se na tom, že manželství je nenapravitelně rozvráceno a chtějí ho co nejrychleji a s co nejmenšími nepříjemnosti ukončit.

Jaké jsou podmínky nesporného rozvodu?

V případě nesporného rozvodu musí být dodrženo několik podmínek. Návrh na rozvod podá jeden z manželů a druhý se k němu připojí. Ke dni podání rozvodu manželství spolu manželé musí být oddáni minimálně jeden rok. Zároveň spolu minimálně šest měsíců nežijí ve společné domácnosti. Jestliže mají společné potomky, pak se u nesporného rozvodu musí předem domluvit na úpravě poměrů dítěte a jejich žádosti musí vyhovět soud. Manželé se musí také majetkově vypořádat, včetně vyřešení otázky bydlení a výživného na nezletilé či studující dítě. Dohodu o vypořádání společného jmění musí oba manželé potvrdit úředně potvrzenými podpisy.

Jak probíhá samotný rozvod?

Jestliže jsou splněny všechny výše zmíněné podmínky, mohou být manželé rozvedeni. Rozvod nejčastěji provede soud v místě posledního společného bydliště manželů.

Budete potřebovat několik dokumentů:

l návrh na rozvod manželství,

l kopii oddacího listu,

l kopii rodného listu společného nezletilého dítěte,

l návrh na úpravu porozvodové péče o dítě,

l dohodu o vypořádání svých majetkových poměrů pro dobu po rozvodu.

Jestliže se jedná o nesporný rozvod manželství, proběhne rozvod obvykle během jednoho soudního stání bez zjišťování důvodů rozvodu.

Jak se vám článek líbil?
Tvorba webových stránek: Webklient