24. 6. 2024
Domů » Nahradí člověka roboti a umělá inteligence?

Nahradí člověka roboti a umělá inteligence?

Když s prvními stroji přišla ke slovu mechanizace činností, dělníci se často vůči ní bouřili, protože stroje jim braly jejich manuální, byť obvykle namáhavou práci, která je živila. Pokrok však zastavit nelze a automatizace jako nástupce mechanizace je v tomto směru ještě dokonalejší. Nahradí člověka umělá inteligence?

Automatizace v atomovém věku

I v dnešní době si lze klást otázku, do jaké míry automatizace ovlivní lidskou práci i řídicí systémy, když řadu výrobních i nevýrobních procesů již obstarávají samy stroje a automaty. Příkladem je automobilový průmysl, kde robotizace značně pokročila a zjednodušila výrobu automobilů. Zároveň je však náročnější na zkušenosti a odborné znalosti pracovníků, kteří musejí umět tyto dokonalé stroje ovládat.

Automatizace má tři stupně

Automatizaci lze v současné době rozdělit do tří stupňů, a to automatické ovládání, automatická regulace a automatické řízení. Jak jejich názvy napovídají, každý má na starosti něco jiného. Zatímco ovládání jako soustava nemá zprávy o následcích své činnosti, u regulace již zpětná vazba existuje. Řízení pak spočívá v automatizaci řídících procesů. Se vším úzce souvisí i kybernetika a robotika, přičemž průmyslovým robotem lze nazvat vícefunkční programovatelné stroje, které jsou schopné zpětné vazby. Může se jednat o ruční manipulátory, manipulátory s pevným programem opakující stanovené pracovní cykly podle určitého systému a manipulátory s pružným programem, který lze různě měnit.

Robot je náš partner, nikoliv nepřítel

Zatímco v minulosti byly stroje a lidé často protivníky, dnes se na vztah automatizace a člověka díváme jako na partnerský, protože automatizace pomáhá s technologickými procesy, aby byly efektivní a bezpečné. Je proto v zájmu člověka, aby automatizace byla ještě dokonalejší.

Jak se vám článek líbil?
Tvorba webových stránek: Webklient